เทพเจ้าจีน


เทพเจ้าจีนเพื่อความเป็นสิริมงคล วัสดุเรซิ่น เหมาะสำหรับบูชาในบ้าน

เจ้าแม่กวนอิม ( พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ )

เจ้าแม่กวนอิม เรซิ่น สีองค์เหลืองทอง ลายไม้ ( 2 Tone )