เคล็ดลับฮวงจุ้ย

เกร็ดความรู้และเคล็บลับต่างๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และการตั้งตี่จู้เอี้ย
ข้อเท็จจริง : ตี่จู้เอี้ย ไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดง

ตี่จู้เอี้ยนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเรือนสีแดงตามความเชื่อของหลายๆท่าน ตี่จู้เอี้ยในแต่ละยุคมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันไป ในยุคแรกนั้นเป็นเพียงการใช้สีเขียนที่ผนังเป็นตัวอักษร ในยุคที่2นั้นมีการทำเป็นตัวเรือนโดยทำจากไม้ และในยุคที่3เป็นการใช้เรือนตี่จู้เอี้ยหินอ่อนเหมือนในปัจจุบันนี้

พิธีเปลี่ยน ตี่จู้ ศาลเจ้าที่จีน เป็นหลังใหม่ ตามหลัก
ฮวงจุ้ย

ขั้นตอนการย้ายเปลี่ยนศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู้เอี้ย)

การตั้งตี่จู้ตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกตำแหน่งการตั้งตี่จู้เอี้ย

การเลิอกทิศตั้งตี่จู้เอี้ย

การเลือกฤกษ์ยามในการตั้งตี่จู้เอี้ย

การเลือก ตี่จู้ หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน

การเลือกตี่จู้เอี้ยตามแบบหลักฮวงจุ้ย

ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ตำแหน่งตั้งตี่จู้
ฤกษ์มงคลไหว้เจ้าที่จีน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการปรึกษา

วิธีการวัดองศา

ลักษณะพิเศษ ตี่จู้ Modern จาก Aviva Spirit

เอกลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ลงตัว