▶ 18.5 นิ้ว

  • ตี่จู้ 18.5 นิ้ว คือรุ่นเล็กสุดที่เรามีครับ
  • เหมาะสำหรับ ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม ขนาดเล็ก (หน้ากว้าง 4 เมตร)
  • ผลงานลิขสิทธิ์ 374357
   ▶ 24 นิ้ว

  • ตี่จู้ 24 นิ้ว เหมาะสำหรับ
  • 1) ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม ขนาดใหญ่ (หน้ากว้าง 6 เมตร)
  • 2) บ้านเดี่ยวประมาน 50 ตารางวา
  • ผลงานลิขสิทธิ์ 374357
   ▶ 27 นิ้ว

  • ตี่จู้ 27 นิ้ว เหมาะสำหรับ
  • บ้านเดี่ยวประมาน 75 ตารางวา
  • ผลงานลิขสิทธิ์ 374357
   ▶ 35 นิ้ว

  • ตี่จู้ 35 นิ้ว เหมาะสำหรับ
  • 1) บ้านเดี่ยวขนาดประมาน 100 ตารางวา
  • 2) โชว์รูม ออฟฟิศ โรงงานขนาดใหญ่
  • ผลงานลิขสิทธิ์ 374357
   ▶ 42 นิ้ว

  • ตี่จู้ 42 นิ้ว เหมาะสำหรับ
  • 1) บ้านเดี่ยวขนาดประมาน 120 ตารางวา
  • 2) โชว์รูม ออฟฟิศ โรงงานขนาดใหญ่
  • ผลงานลิขสิทธิ์ 374357