เจ้าแม่กวนอิม สีองค์เหลืองทอง เรซิ่น ลายไม้ ( 2 Tone )

ปางถือคทายู่อื่ ( สมปรารถนา )
ขนาด : สูง 16 นิ้ว ( 41 cm )
ราคา : 2550