พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ( เจ้าแม่กวนอิม )

ปางนั่งชันเข่า เหยียบดอกบัว พระพักตร์อิ่มเอิบ
เรซิ่น ลายไม้
องค์สูง 25 นิ้ว ( 64 cm ) แท่นสูง 3 นิ้ว ( 8 cm )  … มีเพียงองค์เดียวเท่านั้น *

เช่าบูชา 6350 บาท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ( เจ้าแม่กวนอิม )”