AW_AVIVA-1-png.png

ตี่จู้ ศาลพระภูมิ หินอ่อน โมเดิร์น ตามหลักฮวงจุ้ย

เราคือรายแรกในไทย ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรถูกต้องตามกฎหมาย
โดยได้รับเกียรติจาก
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์ ปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ย เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 

รายการสินค้า

ศาลเจ้าที่จีน

ศาลพระภูมิ

รูปปั้น

อื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

Aviva Spirit คือผู้สร้าง ตี่จู้เอี้ยหินอ่อน ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ทรง Modern
ตั้งแต่พ.ศ. 2555..

ออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรม และหลักฮวงจุ้ย ( อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์ )

สินค้าทุกชิ้น จดลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิบัตรการออกแบบ ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมา